วิทยากร โครงการพัฒนาผู้เรียน ด้วยกิจกรรมเพศวิถี วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 ณ กศน.ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  กศน.ตำบลดงมะดะ | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : วิทยากร โครงการพัฒนาผู้เรียน ด้วยกิจกรรมเพศวิถี วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 ณ กศน.ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายไตรทศ มะโนสด


.