โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นักศึกษา กศน.อำเภอแม่ลาว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมพัฒนกระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  กศน.ตำบลดงมะดะ | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นักศึกษา กศน.อำเภอแม่ลาว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมพัฒนกระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายไตรทศ มะโนสด


.