ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในงานนิทรรศการเปิดบ้านแม่ลาว : จินตนาการเหนือความรู้ “Imagination is more important than knowledge”  กศน.ตำบลดงมะดะ | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในงานนิทรรศการเปิดบ้านแม่ลาว : จินตนาการเหนือความรู้ “Imagination is more important than knowledge”
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายไตรทศ มะโนสด


.