นายไตรทศ มะโนสด ครู กศน.ตำบลดงมะดะ เป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ด้านการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลและการใช้ ICT ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  กศน.ตำบลดงมะดะ | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : นายไตรทศ มะโนสด ครู กศน.ตำบลดงมะดะ เป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ด้านการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลและการใช้ ICT ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายไตรทศ มะโนสด


.