กศน.ตำบลดงมะดะ จัดโครงการฝึกทักษะ สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ หลักสูตร การทำผ้ามัดย้อม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย หมู่ที่ 15  กศน.ตำบลดงมะดะ | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลดงมะดะ จัดโครงการฝึกทักษะ สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ หลักสูตร การทำผ้ามัดย้อม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย หมู่ที่ 15
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายไตรทศ มะโนสด


.