วิทยากร อบรม Google classroom ให้กับพี่น้องชาว กศน.อำเภอเหนือคลอง และ กศน.อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  กศน.ตำบลดงมะดะ | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : วิทยากร อบรม Google classroom ให้กับพี่น้องชาว กศน.อำเภอเหนือคลอง และ กศน.อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป และนายไตรทศ มะโนสด


.