19 มิถุนายน 2562 ต้อนรับและนำคณะศึกษาดูงานจาก กศน.ป่าแดด ในพื้นที่ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย  กศน.ตำบลดงมะดะ | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : 19 มิถุนายน 2562 ต้อนรับและนำคณะศึกษาดูงานจาก กศน.ป่าแดด ในพื้นที่ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายไตรทศ มะโนสด


.