ครู กศน.ตำบลดงมะดะ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 4 (ภาคเหนือ) นที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่  กศน.ตำบลดงมะดะ | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : ครู กศน.ตำบลดงมะดะ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 4 (ภาคเหนือ) นที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายไตรทศ มะโนสด


.