กศน.ตำบลดงมะดะ ร่วมรับคณะศึกษาดูงาน ระบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วย Google Classroom  กศน.ตำบลดงมะดะ | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลดงมะดะ ร่วมรับคณะศึกษาดูงาน ระบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วย Google Classroom
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายไตรทศ มะโนสด


.