กิจกรรมพัฒนาสังคมชุมชน โครงการพัมนาศักยภาพประชาชนในการส่งเสริมการตลาดในชุมชนด้วยการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลนื กศน. (ONIE Online Commerce Center - OOCC)  กศน.ตำบลดงมะดะ | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กิจกรรมพัฒนาสังคมชุมชน โครงการพัมนาศักยภาพประชาชนในการส่งเสริมการตลาดในชุมชนด้วยการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลนื กศน. (ONIE Online Commerce Center - OOCC)
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายไตรทศ มะโนสด


.