โครงการทำยาหม่องสมุนไพร เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ หมู่ 19 บ้านแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  กศน.ตำบลดงมะดะ | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : โครงการทำยาหม่องสมุนไพร เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ หมู่ 19 บ้านแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้นายไตรทศ มะโนสด ครู กศน.ตำบลดงมะดะ ดำเนินการจัดกิจกรรม อบรมอาชีพระยะสั้น 3 ชั่วโมง เวลา 13:00-16:00 น. หลักสูตร การทำยาหม่องสมุนไพร เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดร่องห้า(แม่ลาว) บ้านแม่ลาว หมู่ที่ 19 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม 10 คน


.