อบรมผู้จัดการ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โดย สดช. (สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)  กศน.ตำบลดงมะดะ | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : อบรมผู้จัดการ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โดย สดช. (สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้นายไตรทศ มะโนสด ครู กศน.ตำบลดงมะดะ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ดิจิทัลชุมชนและยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรมสัมมนาผู้บริหารศูนย์ดอจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จาก สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับความรู้และทักษะจากวิทยากร เป็นอย่างมากและ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้นำมาปรับใช้และพัฒนา การจัดการเรียนรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลดงมะดะ ต่อไป


.