ครู กศน.ตำบลดงมะดะ เป็นวิทยากร วัยใส วัยรุ่น รู้เท่าทันเพศศึกษา อำเภอแม่จัน  กศน.ตำบลดงมะดะ | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : ครู กศน.ตำบลดงมะดะ เป็นวิทยากร วัยใส วัยรุ่น รู้เท่าทันเพศศึกษา อำเภอแม่จัน
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว จังหวัดเขียงราย มอบหมายให้นายไตรทศ มะโนสด ครูกศน.ตำบลดงมะดะ เป็นวิทยากรกระบวนการ โครงการ วัยรุ่น วัยใส รู้เท่าทันเพศศึกษา ให้กับสภาเด็กและเยาวชน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย วันที่ 1 กันยายน 2561 ขอบคุณโอกาสดีๆ ที่มอบให้จากบ้านพักเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงรายที่มอบให้ และผลตอบรับ เด็กมีความสุขและสนใจสามารถนำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อคนใกล้ชิดและครอบครัวต่อไป


.