ครู กศน.ตำบลดงมะดะ และ อำเภอแม่ลาว ให้ความรู้เรื่องเน็ตประชารัฐ ให้ หมู่ 17 บ้านปงกลาง  กศน.ตำบลดงมะดะ | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : ครู กศน.ตำบลดงมะดะ และ อำเภอแม่ลาว ให้ความรู้เรื่องเน็ตประชารัฐ ให้ หมู่ 17 บ้านปงกลาง
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ครู กศน.ตำบลดงมะดะ ได้รับการมอบหมายให้เป็นวิทยากรให้ความรู้ฯ การใช้เน็ตประชารัฐ ภาคเหนือ กิจกรรมสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน บ้านปงกลาง หมู่ที่ 17 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย


.