กศน.ตำบลดงมะดะ ร่วมมือกับ กกต.จังหวัดเชียงราย ให้ความรู้แก่ประชาชน และคณะกรรมการ ศส.ปชต.ดงมะดะ  กศน.ตำบลดงมะดะ | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลดงมะดะ ร่วมมือกับ กกต.จังหวัดเชียงราย ให้ความรู้แก่ประชาชน และคณะกรรมการ ศส.ปชต.ดงมะดะ
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.ตำบลดงมะดะ จัดโครงการพัฒนาชุมชนและสังคม กศน.ตำบลดงมะดะ กิจกรรม การอบรมคุณธรรม 12 ประการ กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านดงมะดะ หมู่ที่ 15 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ได้ความอนุเคราะห์วิทยากร นายพิทักษ์ ชาติดี วิทยากรจาก กกต.จังหวัดเชียงราย มาให้ความรู้แก่ประชาชนและคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลดงมะดะ เรื่องพลเมืองประชาธิปไตย รวมถึง การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการ กศน. โดยนายไตรทศ มะโนสด ครู กศน.ตำบลดงมะดะ ให้ความรู้เรื่อง คุณธรรม 12 ประการกับการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งนี้นายคฑาวุธ จิตทญากร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 15 บ้านดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ในฐานะเจ้าของสถานที่ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติคัดเลือกหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านไม่ขายเสียงประจำตำบลดงมะดะ


.