โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลดงมะดะ ทำเชื่อราเขียว (ไตรโครเดอร์มา)  กศน.ตำบลดงมะดะ | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลดงมะดะ ทำเชื่อราเขียว (ไตรโครเดอร์มา)
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายไตรทศ มะโนสด ครู กศน.ตำบลดงมะดะ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลดงมะดะ กิจกรรมการเพาะเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อใช้ในแปลงเกษตรของประชาชน ณ บ้านหนองเก้าห้อง หมู่ที่ 12 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ขึ้น โดยมีนายพงศกร จักรนิล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 เอื้อเฟื้อสถานที่ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 หน้าอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12 ตำบลดงมะดะ ในโอกาสนี้สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาวให้การอนุเคราะห์วิทยากรคือ นายสุรัจ เลิศวิชัยกุล เกษตรตำบลดงมะดะ มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทำเชื้อไตรโคเดอร์มา โดยประชาชนให้ความสนใจในการทำกิจกรรมและสามารถนำไปเผยแพร่และบอกต่อให้กับเพื่อนบ้านและชาวเกษตรกรต่อไป


.