กศน.อำเภอบ้านลาด จ.เพชรบุรี เดินทางมาศึกษาดูงาน กศน. 4G กศน.ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  กศน.ตำบลดงมะดะ | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอบ้านลาด จ.เพชรบุรี เดินทางมาศึกษาดูงาน กศน. 4G กศน.ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


บุคลากร กศน.อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการสมหฤทัย ประสมศรี นำคณะเข้าร่วมศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ทั้ง 4 ศูนย์ และการดำเนินงานตาม นโยบาย กศน.4G ณ กศน.ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว, พ่อทองเริ่ม ช่อจำปี กรรมการสถานศึกษา และประธาน ศส.ปชต.ตำบลดงมะดะ, พ่อหนานอินทร์จันทร์ กาวิชัย ผู้อาวุโสประจำหมู่บ้าน และคณะบุคลากร กศน.อำเภอแม่ลาว ให้การต้อนรับ ซึ่งนายไตรทศ มะโนสด ครู กศน.ตำบลดงมะดะ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมรวมถึงการดำเนินต่างใน กศน.ตำบลและการดำเนินงานตามนโยบาย กศน.4G ให้กับพี่ๆ น้องๆ กศน.บ้านลาดได้รับทราบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างครู กศน.ตำบลด้วยกัน จากการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน บุคลากร กศน.อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ทุกท่านให้ความสนใจเป็นอย่างดี และในนาม กศน.อำเภอแม่ลาว สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ขอบคุณด้วยความยินดียิ่ง


.