โครงการ ฝึกทักษะอาชีพ เพื่อมีอาชีพ สร้างรายได้ กศน.ตำบลดงมะดะ หลักสูตร คล้องแมส คล้องใจ เพื่อการจำหน่าย จำนวน 3 ชั่วโมง  กศน.ตำบลดงมะดะ | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : โครงการ ฝึกทักษะอาชีพ เพื่อมีอาชีพ สร้างรายได้ กศน.ตำบลดงมะดะ หลักสูตร คล้องแมส คล้องใจ เพื่อการจำหน่าย จำนวน 3 ชั่วโมง
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.ตำบลดงมะดะ จัดโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ เพื่อมีอาชีพ สร้างรายได้ หลักสูตร คล้องแมส คล้องใจ เพื่อการจำหน่าย จำนวน 3 ชั่วโมง ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน 8 คน เพื่อให้ประชาชน เกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะ และมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ชีวิตให้ดีขึ้น


.