โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันไวรัสโควิด-19 กศน.ตำบลดงมะดะ  กศน.ตำบลดงมะดะ | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันไวรัสโควิด-19 กศน.ตำบลดงมะดะ
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายวิเศษ พลธนะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้ นางสุรีย์ภรณ์ ศรีคำ ครู กศน.ตำบลดงมะดะ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันไวรัสโควิด-19 กศน.ตำบลดงมะดะ โดยมีการให้ความรูัเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ในวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 หมู่ที่ 16 บ้านป่าก่อพัฒนา ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โดยมี นางกาญจน์ณัฎฐา คีรีธีรกุล ครู ชำนาญการ ร่วมนิเทศติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ด้วย


.