กศน.ตำบลดงมะดะ ส่งเสริมทำหมี่กรอบ เพื่อเพิ่มรายได้ แก่ประชาชน จำนวน 2 กลุ่ม  กศน.ตำบลดงมะดะ | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลดงมะดะ ส่งเสริมทำหมี่กรอบ เพื่อเพิ่มรายได้ แก่ประชาชน จำนวน 2 กลุ่ม
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายวิเศษ พลธนะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้ นายไตรทศ มะโนสด จัดกิจกรรม ส่งเสริมอาชีพ ระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) ให้กับประชาชน บ้านดงมะดะ หมู่ที่ 7 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย จำนวน 2 กลุ่ม ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งผู้ร่วมโครงการได้ให้ความสนใจ จากการถ่ายทอดความรุู้ของวิทยากร และมีความกระตือรือล้น ใฝ่เรียน ที่จะทำหมี่กรอบเพื่อจะได้จำหน่ายได้ ในที่นี้ ในกลุ่มได้วางแผนกันว่าจะทำไปขาย ถนนคนเดิน ที่จะจัดขึ้นในหมู่บ้านเร็วๆ นี้


.