กศน.ตำบลดงมะดะ จัดกิจกรรม กลุ่มสนใจ การทำยาย้อมผมสมุนไพร 2 กลุ่ม  กศน.ตำบลดงมะดะ | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลดงมะดะ จัดกิจกรรม กลุ่มสนใจ การทำยาย้อมผมสมุนไพร 2 กลุ่ม
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายวิเศษ พลธนะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้ นายไตรทศ มะโนสด ครู กศน.อำเภอแม่ลาว จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชี่พ ระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) ให้กับ ประชาชน จำนวน 2 กลุ่ม ในวันที่ 15 และวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ณ หมู่ที่ 15 บ้านดงมะดะ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ทั้งนี้ ผู้ร่วมโครงการได้เรียนรู้เรื่องสมุนไพร ในการนำมาทำเป็นยาย้อมผมสมุนไพร เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน และสามารถนำวัตถุดิบที่หาได้ในชุมชน มาทำการแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สามารถขายได้


.