กศน.ตำบลดงมะดะ เป็นตัวแทน กศน.อำเภอแม่ลาว เข้ารับการประเมิน กศน. 5 ดี พรีเมี่ยม วันที่ 3 มิถุนายน 2563  กศน.ตำบลดงมะดะ | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลดงมะดะ เป็นตัวแทน กศน.อำเภอแม่ลาว เข้ารับการประเมิน กศน. 5 ดี พรีเมี่ยม วันที่ 3 มิถุนายน 2563
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายไตรทศ มะโนสด


.