โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพสำหรับประชาชนอำเภอดอยหลวง  กศน.อำเภอดอยหลวง | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 นางพิชญณ์ภัทร ศรีประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง รักษาการในตำแหน่ง ผุ้อำนวยการ กศน.อำเภอดอยหลวง มอบหมายให้นางพวงชมพู คีลาวงษ์ ครูชำนาญการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพสำหรับประชาชนอำเภอดอยหลวง ระหว่างวันที่ 13-14,20-21 และวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ กศน.ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนอำเภอดอยหลวง เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้