โครงการอบรมการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิด 2019  กศน.อำเภอดอยหลวง | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นางพิชญณ์ภัทร ศรีประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอยหลวง ได้มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลโชคชัย ดำเนินการจัดโครงการอบรมการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิด 2019 ณ กศน.อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนอำเภอดอยหลวง เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้