กศน.อำเภอดอยหลวง | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป
บุคลากร


ชื่อ - สกุล : นายกิตติชัย คุณยศยิ่ง

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
หน้าที่ : ส่งเสริมการรู้หนังสือ
เบอร์โทร. : 053790072
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายนพพร บุญเรือง

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
หน้าที่ : ส่งเสริมการรู้หนังสือ
เบอร์โทร. : 053790072
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวโจลี่ ราชัย

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
หน้าที่ : ส่งเสริมการรู้หนังสือ
เบอร์โทร. : 053790072
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายนิสิต ไชยเมือง

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร. : 053790072
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางจิตรกานต์ สุตวงค์

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร. : 053790072
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวพรลภัส โนวิชัย

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร. : 053790072
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางขวัญลักษณ์ คุณยศยอิ่ง

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร. : 053790072
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวเกตุวดี ธรรมวงค์

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์อัตราจ้าง
หน้าที่ : ห้องสมุดประชาชน
เบอร์โทร. : 053790072
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวหทัยชนก ทะยศ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ : งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร. : 0887645715
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายกษิดิศ สุตวงค์

ตำแหน่ง : ครู ศรช.
หน้าที่ : การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร. : 0882257882
เว็บไซต์ :