ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565  กศน.อำเภอเชียงแสน | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ด้านล่างได้เลยค่ะ https://forms.gle/7EH22iKdcAGvi1gj9