กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเชียงแสน และรถห้องสมุดเคลื่อนที่  กศน.อำเภอเชียงแสน | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเชียงแสน และรถห้องสมุดเคลื่อนที่
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเชียงแสน (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางณัฐพร เชื้อมหาวัน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงแสน มอบหมายให้ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเชียงแสน จัดกิจกรรมโครงการรักการอ่าน และร่วมจัดกิจรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีฐานกิจกรรม 4 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานกิจกรรมหนังสือเล่มโปรด ฐานกิจกรรมค้นหาศัพท์ภาษาอังกฤษ ฐานปิงโกระบบสุริยะ และฐานกิจกรรมรถโมบาย หนังสือสำหรับเด็ก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา และโรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี รวมจำนวนทั้งสิ้น 115 คน


.