กศน.ตำบลบ้านด้ายเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านฝีมือ  กศน.ตำบลบ้านด้าย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลบ้านด้ายเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านฝีมือ
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลบ้านด้าย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.ตำบลบ้านด้าย นำโดยนายธวัชชัย แสงจันทร์ ครู กศน.ตำบล เพิ่มทักษะให้ความรู้ด้านฝีมือให้กับประชาชนตำบลบ้านด้าย จัดทำหลักสูตร การผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ มีวัตถุประสงค์ให้กับประชาชนตำบลบ้านด้ายมีทักษะด้านฝีมือผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ สถานที่จัด ณ ศาลอเนกประสงค์บ้านสันทรายน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านด้าย ในระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10 คน โดยมีนางจุฑามาศ ผลศุภรักษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามรถนำความรู้ให้ด้านฝีมือนำไปใช้ในงานพิธีต่างๆเช่น ตกแต่งเวที เต็นท์ แต่งงาน ประชุม สัมมนา เป็นต้น


.