รับสมัครนักศึกษา  กศน.อำเภอพาน | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : รับสมัครนักศึกษา
เขียนข่าวโดย เทียบระดับอำเภอพาน (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพาน รับสมัครนักศึกษาเทียบระดับ ภาคเรียนที่ 2/2562 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 053-7226936 กศน.พาน หรือ กศน.ตำบลทุกแห่ง คุณสมบัติ 1.มีอาชีพ สุจริต2.มีอายุ 20 ปีขึ้นไป หลักฐานการสมัคร 1.รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว 2 ใบ 2. สำเนาวุฒิการศึกษา 3.สำเนาบัตรประชาชน 4.สำเนาทะเบียนบ้าน 5.ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)


.