ศศช.บ้านผาแดงจัดโครงการทำแนวป้องกันไฟป่าบ้านผาแดง  กศน.อำเภอพาน | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : ศศช.บ้านผาแดงจัดโครงการทำแนวป้องกันไฟป่าบ้านผาแดง
เขียนข่าวโดย เทียบระดับอำเภอพาน (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"บ้านผาแดง ได้จัดโครงการทำแนวป้องกันไฟป่าบ้านผาแดง เพื่อป้องกันการลุกลามไฟป่าในพื้นที่หมู่บ้านผาแดง ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2564 ซึ่งในการจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 94 คน ร่วมทำแนวป้องกันไฟป่าโดยมีระยะทาง 4 กิโลเมตร


.